Intygsmottagning

Tidbokning via 1177 VÅRDGUIDEN eller tel. 018-60 12 12.


Prislista intyg A-Ö

A

adoption, intyg inför, per person 1500 kr
allmän hälsoundersökning, stor 1250 kr
allmän hälsoundersökning, liten 950 kr
anställning, friskintyg 1500 kr
arbete utomlands 1500 kr
arbetsförmedling, intyg till 1500 kr
arbetsförmedling, särskilt intyg ang hälsotillstånd 1500 kr
au-pair, friskintyg 1500 kr
alkoholpåverkan, provtagning rörande (exkl analys) 1500 kr

B

behandlingshjälpmedel eller läkemedel, intyg om innehav 1500 kr
bostadsanpassning 1500 kr

C

civilförvar & militärmyndighet 1500 kr

D

dykarcertifikat 1500 kr

E

EKG, vilo 800 kr
EKG, arbets 1200 kr
emigration 1500 kr

F

faderskapsbevisning 1500 kr
flygarcertifikat vilo-EKG 1500 kr
färdtjänst 600 kr
försäkringsbolag (alla intyg, tex friskintyg/invaliditetsintyg) 1500 kr

G

god man och förvaltarskap 1500 kr

H

handikappfordon, parkeringstillstånd eller skattebefrielse 1000 kr
HIV/aids, friskintyg för visum 1000 kr

K

körkort, intyg om sjukdom tex diabetes, ögon 1200 kr
körkort, hälsodeklaration A, B, C, D 1200 kr

L

läkemedel eller behandlingshjälpmedel, intyg om innehav 1500 kr

M
N

narkotikapåverkan, provtagning 1500 kr

O
P

parkeringstillstånd 600 kr
patientförsäkring, intyg till 1200 kr
pcr med reseintyg, 1200 kr
provtagning (venprov/urinprov) för labanalys(exkl analys) 1200 kr

R

reseåterbud 600 kr
reseintyg med pcr-test 1200 kr

S

sjöfolk 1500 kr
skolgång 1250 kr
skolintyg, specialistkost 600 kr

T

trav, intyg för licens 1500 kr
tropikmedicinsk hälsoundersökning (exkl analys) 1500 kr

U

ungdomsvårdsskola 1250 kr
utbildningssökande 1250 kr

V

visum 1250 kr
venprov 1200 kr
visum 1250 kr

Om ett visst intyg inte framgår av förteckningen eller om saknas ska timtaxa tillämpas. Timtaxa debiteras 30 min 800 kronor. Normalt intyg 800 kr. Stort intyg 1200 kr.

Om patient i samband med öppenvårdsbesök begär intyg enligt Region Uppsalas Gula taxan ska avgift tas ut såväl öppenvårdsbesök 200 kr + för intyget.