AKTUELLT

Videobesök

Boka videobesök via 1177 VÅRDGUIDEN eller via tel. 018-60 12 12.

Innan ditt videobesök önskar vi att du laddar ned appen ”Min Hälsa” så att vi kan möta dig per video. Videobesöken kostar 200 kr för vuxna och är kostnadsfria för barn.

Hur gör jag?

  • Ladda ner appen ”Min Hälsa” via AppStore eller Google Play
  • Öppna appen och välj Region Uppsala (detta val behöver endast göras första gången som appen startas)
  • Identifiera dig via Mobilt BankID
  • Klicka på det videomöte som du avser ansluta dig till
  • I väntan på att vården ansluter sig till videomötet, blir du placerad i ett virtuellt väntrum

Att tänka på inför mötet

Tänk på att ha en stabil internetuppkoppling inför ditt videomöte. Det är också bra att koppla upp dig i god tid innan videosamtalet ska börja, så att du vet att allt fungerar som det ska.
Försäkra dig om att det är ljust runt omkring dig så att den du pratar med kan se dig.
Det är bra om du är i en ostörd miljö när du har ett videosamtal. Det är både för din egen skull och för att den du pratar med ska höra vad du säger. Det är också bra med tanke på sekretessen.
Det kan vara bra att använda ett headset, om du behöver anteckna.
Tänka på att hålla mobil eller surfplatta stadigt. Bildkvalitén blir till exempel mycket sämre av att du går omkring.
Tänk på att ha giltig ID-handling tillgänglig inför mötet då den behöver uppvisas.
Det är alltid bra att förbereda sig inför ett besök i vården, det gäller även vid ett videosamtal. Läs mer om hur du kan förbereda dig.

Support

Kan du inte ladda ned appen – kontakta din mobiloperatör
Har du inget BankID – kontakta din bank för vägledning
Har du problem med ljud och bild – kontakta din mobiloperatör

Videobesök kan erbjudas för kontakt med vården och det är vården som bedömer när videobesök är ett alternativ. För att du ska kunna använda videobesök så ska du ha ett bokat videobesök hos oss.

.

.

.

Intygsmottagning

Tidbokning via 1177 VÅRDGUIDEN eller tel. 018-60 12 12.


Prislista intyg A-Ö

A

adoption, intyg inför, per person 1500 kr
allmän hälsoundersökning, stor 1250 kr
allmän hälsoundersökning, liten 950 kr
anställning, friskintyg 1500 kr
arbete utomlands 1500 kr
arbetsförmedling, intyg till 1500 kr
arbetsförmedling, särskilt intyg ang hälsotillstånd 1500 kr
au-pair, friskintyg 1500 kr
alkoholpåverkan, provtagning rörande (exkl analys) 1500 kr

B

behandlingshjälpmedel eller läkemedel, intyg om innehav 1500 kr
bostadsanpassning 1500 kr

C

civilförvar & militärmyndighet 1500 kr

D

dykarcertifikat 1500 kr

E

EKG, vilo 800 kr
EKG, arbets 1200 kr
emigration 1500 kr

F

faderskapsbevisning 1500 kr
flygarcertifikat vilo-EKG 1500 kr
färdtjänst 600 kr
försäkringsbolag (alla intyg, tex friskintyg/invaliditetsintyg) 1500 kr

G

god man och förvaltarskap 1500 kr

H

handikappfordon, parkeringstillstånd eller skattebefrielse 1000 kr
HIV/aids, friskintyg för visum 1000 kr

K

körkort, intyg om sjukdom tex diabetes, ögon 1200 kr
körkort, hälsodeklaration A, B, C, D 1200 kr

L

läkemedel eller behandlingshjälpmedel, intyg om innehav 1500 kr

M
N

narkotikapåverkan, provtagning 1500 kr

O
P

parkeringstillstånd 600 kr
patientförsäkring, intyg till 1200 kr
provtagning (venprov/urinprov) för labanalys(exkl analys) 1200 kr

R

reseåterbud 600 kr

S

sjöfolk 1500 kr
skolgång 1250 kr
skolintyg, specialistkost 600 kr

T

trav, intyg för licens 1500 kr
tropikmedicinsk hälsoundersökning (exkl analys) 1500 kr

U

ungdomsvårdsskola 1250 kr
utbildningssökande 1250 kr

V

visum 1250 kr
venprov 1200 kr
visum 1250 kr

Om ett visst intyg inte framgår av förteckningen eller om saknas ska timtaxa tillämpas. Timtaxa debiteras 30 min 800 kronor. Normalt intyg 800 kr. Stort intyg 1200 kr.

Om patient i samband med öppenvårdsbesök begär intyg enligt Region Uppsalas Gula taxan ska avgift tas ut såväl öppenvårdsbesök 150 kr + för intyget.