Telefon: 018-60 12 12
Fax: 018-60 12 13
E-tjänster via 1177 Vårdguiden

E-post: mottagning@tapraktik.se   OBS! Skicka inte känsliga uppgifter per e-post.
Ring eller använd 1177 Vårdguiden istället!