POLICY

Kvalitet, arbetsmiljö och miljö

Målsättningen är att bedriva förebyggande vård och medicinsk behandling av vanliga sjukdomar, med största möjliga kvalitet. Vårt ledningssystem är ISO-certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 18001.
Extern revisor är Anders Ring på AgR Certfication.
Vi är pådrivande i utvecklingen av att patienternas skall få större delaktighet i vården. Ture Ålander läkarpraktik startade 1990 och har, som första primärvårdsmottagning i världen, deltagit i ett projekt där patienter haft direkt tillgång online till sina journaler. Det har fått en fortsättning i hela Sverige med en nationell tjänst kallad JOURNALEN.