SENIORMOTTAGNING

För våra äldre, > 75 år, har vi hälsosamtal med sköterska och läkemedelsgenomgång med läkare.

Våra E-tjänster 1177 VÅRDGUIDEN för att läsa din journal, provsvar, boka/omboka tid, förnya och hålla koll på dina läkemedel och hjälpmedel.