DIETIST

Dietistmottagning
Alla är välkomna till vår dietist. Vi har kort väntetid. Akuta diagnoser tas emot inom en vecka, kroniska tillstånd inom en månad.  Vanliga sjukdomstillstånd som behöver kostråd är diabetes, övervikt/fetma, höga blodfetter, allergi, undervikt och undernäring. Även patienter med allergier, intoleranser och andra matrelaterade problem är välkomna.

Engagerat hälsoteam
På vår mottagning har vi fokus på människan som en helhet och arbetar med motiverande samtal och individanpassad behandling. Vi följer aktuella riktlinjer och utbildar oss kontinuerligt. I vårt team finns dietist, läkare, distriktssköterska, diabetessköterska, sjukgymnast och kurator, för att kunna optimera behandlingen.

Läs mer gärna om kostråd för att undvika kostrelaterade sjukdomar via 1177 VÅRDGUIDEN

Hjärtligt välkomna!

Camilla Israelsson

Dietist