DISTRIKTSSKÖTERSKOR

Välkommen för blodtrycksmätning, borttagande av stygn och agraffer, omläggningar, inkontinenshjälpmedel, ordination av läkemedel samt injektioner, t ex B-12  och vaccination.

Hälsobedömningar, råd och behandling

Blodtrycksmottagning

Livsstilsmottagning

 

Anna-Carin Sakari & Ulrika Lidberg
Distriktssköterskor