DISTRIKTSSKÖTERSKA

Välkommen för blodtrycksmätning, borttagande av stygn och agraffer, omläggningar, inkontinenshjälpmedel, ordination av läkemedel samt injektioner, t ex B-12 , med mera, på vår distriktssköterskemottagning!

Anna-Carin Sakari
Distriktssköterska