FYSIOTERAPI

Hos fysioterapeut får du hjälp med besvär från muskler och leder. Du får lokalbehandling samt råd och träningsprogram som du kan utföra hemma.

Vår stavgångsgrupp gör nu uppehåll och startar igen i höst.
Artrosskola , börjar igen i höst.

Välkommen!

Marit Olsmats
Fysioterapeut