FYSIOTERAPI

Hos vår sjukgymnast får du hjälp med besvär från muskler och leder. Du får lokalbehandling samt råd och träningsprogram som du kan utföra hemma.

För äldre ordnar vi stavgång och artrosskola.

Välkommen!

Marit Olsmats

Sjukgymnast