HUSLÄKARMOTTAGNING

På husläkarmottagningen får du hjälp med alla vanliga sjukdomar och hälsoproblem.

Vi har tidsbokade besök samt drop in.

Hos oss arbetar distriktsläkarna Pawel Berens och Ture Ålander.
Det går bra att lista sig vid besök eller genom att kontakta Husläkarkansliet, telefon 018-611 62 00.
Ture Ålander
Med dr, spec allmänmedicin, leg läk