HUSLÄKARMOTTAGNING

DROP IN MOTTAGNING

På husläkarmottagningen får du hjälp med alla vanliga sjukdomar och hälsoproblem.

Vi har tidsbokade besök som man bokar via 1177.se eller via telefon 018- 60 12 12 

DROP IN MOTTAGNING

Barn 0-12 år och 75+, kl. 9-10 Vuxna, kl. 10-11. ( Inskrivning startar 15 min innan).

Här tar vi hand om dig med akuta besvär och du får bl.a. hjälp med:

  • Akuta sårskador
  • Ögon/öron värk och infektioner
  • Urinväg och luftvägsinfektioner
  • Nytillkommen smärta
  • Allergi (ej utredning)
  • Akut smärta i nacke /skuldra/ axel/ rygg/knä eller fot

Långvariga besvär?

Om du haft dina besvär i mer än två veckor eller om dina besvär behöver utredas vidare ber vi dig istället att boka en tid. Det ger oss möjlighet att ge dig mer tid åt ditt besök. Exempel på långvariga besvär som kan behöva utredas är huvudvärk, ledvärk, magbesvär och yrsel. Även ärenden som gäller sjukskrivning, beroendeframkallande läkemedel och andra intyg kräver tidsbokning.

Hos oss arbetar distriktsläkarna Ture Ålander, Dag Gilstring, Henrik Shahnazarian och Björn Näslund.
Det går bra att lista sig vid besök eller genom att kontakta Husläkarkansliet, telefon 018-611 62 00.
Ture Ålander
Med dr, spec allmänmedicin, leg läk