LISTA DIG HOS OSS

Ring Husläkarkansliet eller skriv ut listningsblankett.
Du kan även lista dig när du kommer till vår mottagning.

Läs Landstingets information , klicka här.
Skriv nummer 5926 för listning till vår mottagning.