DISTRIKTSSKÖTERSKOR

Välkommen för blodtrycksmätning, borttagande av stygn och agraffer, omläggningar, inkontinenshjälpmedel, ordination av läkemedel samt injektioner, t ex B-12 och vaccination.

Hälsobedömningar, råd och behandling

Blodtrycksmottagning

Livsstilsmottagning

Inkontinensmottagning

Distriktssköterskorna jobbar utifrån tidbokning som kan göras via tel. 018-60 12 12 eller 1177 VÅRDGUIDEN

Margit Svensk & Lina Brandt Distriktssköterskor